วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2566 ประจำวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2566 ประจำวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2