วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2