วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธาน การประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธาน การประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2