วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 8/2566 ประจำวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และการประชุมรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 8/2566 ประจำวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และการประชุมรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2