วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้ นายนิคม กีรติวรางค์กูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปืน ต.แม่ปืน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้ นายนิคม กีรติวรางค์กูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปืน ต.แม่ปืน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2