วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางไกล การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางไกล การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2