พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕


ดาว์นโหลดพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับเต็ม

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2