วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2566 ประจำวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2566 ประจำวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2