ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือราชการอื่นๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2