วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2566 ประจำวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และประชุมรองผู้อำนวยการ เขตฯ และผู้อำนวยการกลุ่มฯ ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2566
ประจำวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และประชุมรองผู้อำนวยการ เขตฯ และผู้อำนวยการกลุ่มฯ ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2