ความรู้เกี่ยวกับวินัยและคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการเสริมสร้างทักษะวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

โครงการเสริมสร้างทักษะวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2