วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายมนัด คำถิน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งหล่มได้เข้าร่วมการประชุมทางไกล “รายการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครู” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference โดยร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายมนัด คำถิน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งหล่มได้เข้าร่วมการประชุมทางไกล “รายการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครู” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference โดยร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2