แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2