แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2