วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด นำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพป.พะเยา เขต 2 ต่อคณะผู้ตรวจราชการ ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยาเขต 2

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด นำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพป.พะเยา เขต 2 ต่อคณะผู้ตรวจราชการ ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยาเขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2