ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยห้องเรียนปกติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2