วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดซูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดซูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2