นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด และบุคลากรในสังกัดร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2565 ประจำวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด
และบุคลากรในสังกัดร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2565 ประจำวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2