วันที่ 5 ธันวาคม 2565 กิ่งกาชาด อำเภอจุน จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ยากจน ในสังกัด สพป.พย.2 จำนวน 20 คน โดย นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน นางพีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอจุน นายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป พะเยาเขต 2 และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอจุน เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ณ หอประชุม 50 ปี ที่ว่าการอำเภอจุน จ.พะเยา

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 กิ่งกาชาด อำเภอจุน
จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ยากจน ในสังกัด สพป.พย.2 จำนวน 20 คน โดย นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์
นายอำเภอจุน นางพีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอจุนนายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป พะเยาเขต 2 และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอจุน เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ณ หอประชุม 50 ปี ที่ว่าการอำเภอจุน จ.พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2