รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางเรณู เหมืองจา ครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ 2565

ครูดีในดวงใจ

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2