วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้ นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ประชุมจัดทำร่างนโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้ นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2
ประชุมจัดทำร่างนโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2