วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าประชุมทางไกล ก.ค.ศ. FORUM นัดพิเศษ ชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 11 แห่ง พรบ.แก้ไขคำสั่ง คสช. ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าประชุมทางไกล ก.ค.ศ. FORUM นัดพิเศษ ชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 11 แห่ง พรบ.แก้ไขคำสั่ง คสช. ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2