วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมอบนโบายทางด้านการศึกษาแด่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และข้อราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1/2565 โดยมอบนโบายทางด้านการศึกษาแด่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และข้อราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2