วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันติสุข ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน “ โครงการสร้างองค์ความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อการตระหนักถึงปัญหาสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) ” นำโดยท่านรองนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมดอยผาช้าง โรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันติสุข ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน “ โครงการสร้างองค์ความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อการตระหนักถึงปัญหาสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) ” นำโดยท่านรองนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมดอยผาช้าง โรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา