วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุม คณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ครั้งที่ 1/2566 โดย นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุม คณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
ครั้งที่ 1/2566 โดย นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา