วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้ นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับกลุ่มโรงเรียนปง 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย โดยมีสนามแข่งขันประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา โรงเรียนบ้านแบ่งและ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม โดยมี นางสาวนิศากร สมฤทธิ์ และ นางสาวชนัญขิดา วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ ประจำเขตปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนปง 2 ได้เข้าร่วมและเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้ นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับกลุ่มโรงเรียนปง 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย โดยมีสนามแข่งขันประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา โรงเรียนบ้านแบ่งและ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม โดยมี นางสาวนิศากร สมฤทธิ์ และ นางสาวชนัญขิดา วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ ประจำเขตปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนปง 2 ได้เข้าร่วมและเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้ นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับกลุ่มโรงเรียนปง 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย โดยมีสนามแข่งขันประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา โรงเรียนบ้านแบ่งและ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม โดยมี นางสาวนิศากร สมฤทธิ์ และ นางสาวชนัญขิดา วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ ประจำเขตปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนปง 2 ได้เข้าร่วมและเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2