วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านนน้ำมิน รับการตรวจเยี่ยมจาก คุณกรรณิการ์ คำแจ้ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและคณะฯติดตามได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำมิน เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2565 จากกลุมนโยบายและแผน สพป พะเยา เขต 2

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านนน้ำมิน รับการตรวจเยี่ยมจากคุณกรรณิการ์ คำแจ้ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและคณะฯติดตามได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำมิน เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2565 จากกลุมนโยบายและแผน สพป พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2