วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา และประชุมศึกษานิเทศก์ร่วมกับประธานกลุ่มเพื่อวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 70 ณ ห้องประชุมภูลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา และประชุมศึกษานิเทศก์ร่วมกับประธานกลุ่มเพื่อวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 70 ณ ห้องประชุมภูลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2