วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกันนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา ในการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 ณ สพป.พะเยา เขต 1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกันนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา ในการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 ณ สพป.พะเยา เขต 1