วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ศน. นิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พย. 2 ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป. พะเยา 2 จำนวน 17 คน ที่เข้ารับการทดสอบการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ( CEFR) ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยมีนายวิษณุ ทิมวิธรรม ผู้จัดการศูนย์ HCEC โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ให้การต้อนรับ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ศน. นิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พย. 2 ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป. พะเยา 2 จำนวน 17 คน ที่เข้ารับการทดสอบการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ( CEFR) ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยมีนายวิษณุ ทิมวิธรรม ผู้จัดการศูนย์ HCEC โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ให้การต้อนรับ