วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2