วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเกลี่ยอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายนิคม กีรติวรางกูร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเกลี่ยอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2