DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

2 พฤศจิกายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

23 ตุลาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

20 ตุลาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

20 ตุลาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

13 ตุลาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

5 ตุลาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

21 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

12 สิงหาคม 2565

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตาม รอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

26 กรกฎาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

20 กรกฎาคม 2565
1 2 3 4
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2