DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

8 มิถุนายน 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

24 พฤษภาคม 2023

วันที่ 20 เมษายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2566 เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของบุคลากรในสังกัด และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ อันได้แก่ นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นฯ นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 20 เมษายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

20 เมษายน 2023

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงพระธาตุ และผ้าห่มพระธาตุ ในพิธีสรงน้ำพระราชทานพระธาตุขิงแกง ประจำปี ๒๕๖๖ พระธาตุขิงแกงมีอายุ ๙๗๙ ปี ทั้งนี้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐาของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เดินทางมาร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานฯ โดยว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต ๒ นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานพระธาตุขิงแกงด้วย ณ วัดพระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา

ผู้เข้าชม: 140

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

7 เมษายน 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

5 เมษายน 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

21 มีนาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

15 มีนาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

8 มีนาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

2 มีนาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

22 กุมภาพันธ์ 2023
1 2 3 6