นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว

30 พฤศจิกายน 2564

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

29 พฤศจิกายน 2564

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

24 พฤศจิกายน 2564

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

24 พฤศจิกายน 2564

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

24 พฤศจิกายน 2564

สพป.พะเยา เขต 2

23 พฤศจิกายน 2564
1 55 56
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2