mersin web tasarımexxen izleporno film izle

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2

ลำดับที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนอำเภอผู้อำนวยการโรงเรียนประเภทสถานศึกษาเว็บไซต์โรงเรียนอีเมล์โทรศัพท์
11056320056อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)จุนนางลักษณา จันธิมาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น[email protected]0-5445-9245
21056320057บ้านปงสนุกจุนนายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์อนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]0-5444-6570
31056320058ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)จุนนางวรนิษฐา คำยศอนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]093-2288745
41056320059บ้านกิ่วแก้วจุนนางสาวเทวี ใจหมั้นอนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]
51056320060บ้านยางขามจุนนายปิยชาติ ธงสัตย์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น[email protected]0-5442-0615
61056320064บ้านจุนจุนนายมนตรี มณีวรรณอนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]
71056320065บ้านห้วยกั้งจุนนายปรีชา กาวีเขียวอนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]0-5442-1170
81056320066บ้านธาตุขิงแกงจุนนายสุเทพ เครืออินทร์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น[email protected]0-5442-1161
91056320067บ้านแม่วังช้างจุนนายอารีย์ ขรรค์ชัยอนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]083-0704299
101056320068บ้านแม่ทะลายจุนนายณภัทร คะมณีวรรณอนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]
111056320069บ้านสร้อยศรีจุนอนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]0-5448-4928
121056320070บ้านดอนมูลจุนนายวสัน ดาวศรประศาสน์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น[email protected]l.com097-9214293
131056320071บ้านร่องย้างจุนอนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]0-5447-0001
141056320072บ้านเวียงลอจุนนายนภดล เขื่อนเป็กอนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]0-5444-7314
151056320073บ้านศรีเมืองชุมจุนนางสุรางค์ ตันกูลอนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]0-5444-7283
161056320074บ้านน้ำจุนจุนนายสิงหา กาชัยอนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]0-5444-7335
171056320076บ้านร่องแมดจุนนายณัฐพงษ์ ชุมภูอนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]0-5444-7203
181056320077บ้านสันหลวงจุนนางรุ่งอรุณศรี ถูกใจอนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]871862454
191056320078บ้านห้วยไคร้จุนนายเสน่ห์ สนิทอนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]0-5446-8333
201056320079ชุมชนบ้านห้วยงิ้วจุนนายประสิทธิ์ ชูศรีงามอนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]0-5446-8359
211056320080บ้านพวงพยอมจุนนายวรพล จ้าวประยูรอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น[email protected]0-5444-6184
221056320082บ้านสักลอจุนนายชรินทร์ ธิวงค์อนุบาล-ประถมศึกษา[email protected]0-54485-141
231056320083บ้านสักทุ่งจุนนายอดิศร เทพเจริญอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น[email protected]0-5489-6055
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion Content
Accordion Content
Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2