ลำดับที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่ม/เครือข่ายประเภทสถานศึกษา
156020002บ้านดอนมูลนายวสัน ดาวศรประศาสน์กลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
256020003บ้านจุนนายมนตรี มณีวรรณกลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-ประถมศึกษา
356020004บ้านห้วยกั้งนายปรีชา กาวีเขียวกลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-ประถมศึกษา
456020005บ้านร่องแมดนายณัฐพงษ์ ชุมภูกลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-ประถมศึกษา
556020006บ้านสันหลวงนางรุ่งอรุณศรี ถูกใจกลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-ประถมศึกษา
656020007บ้านห้วยไคร้นายเสน่ห์ สนิทกลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-ประถมศึกษา
756020008ชุมชนบ้านห้วยงิ้วนายประสิทธิ์ ชูศรีงามกลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-ประถมศึกษา
856020009บ้านแม่ทะลายนายณภัทร คะมณีวรรณกลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-ประถมศึกษา
956020010บ้านธาตุขิงแกงนายสุเทพ เครืออินทร์กลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1056020011บ้านแม่วังช้างนายอารีย์ ขรรค์ชัยกลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-ประถมศึกษา
1156020013บ้านเวียงลอนายนภดล เขื่อนเป็กกลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-ประถมศึกษา
1256020014บ้านศรีเมืองชุมนางสุรางค์ ตันกูลกลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-ประถมศึกษา
1356020015บ้านน้ำจุนนายสิงหา กาชัยกลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-ประถมศึกษา
1456020017บ้านพวงพยอมนายวรพล จ้าวประยูรกลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1556020019บ้านสักลอนายชรินทร์ ธิวงค์กลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-ประถมศึกษา
1656020020บ้านสักทุ่งนายอดิศร เทพเจริญกลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1756020021อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)นางลักษณา จันธิมากลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1856020022ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)นางวรนิษฐา คำยศกลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-ประถมศึกษา
1956020023บ้านกิ่วแก้วนางสาวเทวี ใจหมั้นกลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-ประถมศึกษา
2056020024บ้านปงสนุกนายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์กลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-ประถมศึกษา
2156020025บ้านยางขามนายปิยชาติ ธงสัตย์กลุ่มโรงเรียนอำเภอจุนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2