ดำเนินการทดสอบความรู้ทักษะความเป็นครูสำหรับนักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมัครเป็นข้าราชการครู รุ่นที่ 7 พุทธศักราช 2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นาย

อ่านต่อ »
Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2