กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีและแบ่งปัน”

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
และผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีและแบ่งปัน” แบ่งปันให้กับประชาชน คนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2