การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 ครั้งที่ 1/ 2564 ณ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 ครั้งที่ 1/ 2564 ณ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2