ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนปง 2 ครั้งที่ 1/ 2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนปง 2 ครั้งที่ 1/ 2564 ณ โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว

 

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2