โครงการกรีนโซล่าเซลล์ อบรมการติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์ ให้กับบุคลากรในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการกรีนโซล่าเซลล์ อบรมการติดตั้ง
แผงโซลาร์เซลล์ ให้กับบุคลากรในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2
ณ ห้องประชุมภูนาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2