การอบรมทางไกลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานเปิดการอบรมทางไกลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ณ ห้องประชุมเวียงลอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2