การประชุมคณะกรรมการวางแผนเพื่อรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนเพื่อรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมภูนาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2