กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 19 สิงหาคม 2564
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้มีความเข้าใจในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมรณรงค์เหล้า – บุหรี่ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย อ.ปง จ.พะเยา
Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2